Gamle Dage

Her kan du læse eller downloade historien om mine forfædre og samtidige. Dokumentet indeholder en studie af familien Federau i Danmark. Historien er centreret omkring mine bedsteforældre Heinriette og Emil Federau som i begyndelsen af det 20. århundrede flyttede fra deres fødeegn i Østpreussen til Nordslesvig, der dengang var tysk. Slægten føres tilbage til Emil Federaus bedsteforældre på mødrene side og til Heinriettes forældre. Til studien knytter sig en serie bilag og to genealograpporter.

Livet i "æ Stenbarakke" 1938 - 1948

Dette er mine erindringer fra min allertidligste barndom på Langebro i Aabenraa. Du kan læse om de trange kår i den lille bolig i det, der blev kaldt "æ Stenbarakke". Der er en beskrivelse af beboerne i husene, af min familie (her er et vist overlap til ovennævnte), til krigen som rasede ude i Europa og som gennem besættelsen påvirkede leveforholdene i Danmark. Desuden er der en beskrivelse af min tidligste skolegang og af andre forhold i krigsårene.

Bemærk:

Dokumenterne er meget store så det kan vare lidt, inden de er indlæst.

Alle dokumenter og bilag kan frit downloades og deles med kildeangivelse