Buemageri

Det er meningen at jeg på denne side vil placere dokumenter, billeder, regneark m.v. som jeg har produceret siden jeg i 2011 genoptog denne hobby. Det er mit håb at rigtigt mange vil downloade og læse disse ting og forhåbentligt få glæde heraf. Til gengæld håber jeg så at få feed-back i form af kritik og kommentarer på fjerbaek99@gmail.com

Jeg har udarbejdet et lille skrift om BUENS MEKANIK. Det vil være er et forsøg på - på en populær måde - at beskrive de faktorer der bestemmer en bues egenskaber. Du finder det her

Jeg håber også at kunne udvikle et program til brug for design af buer.

Denne side skal også omfatte fremstilling af pile og forskellige tekniske begreber i forbindelse med teknilogien omkring piles funktion. Mange betragter piles stivhed - og denne i forhold til buens vægt og udformning som en vigtig faktor. I forbindelse hermed må det siges, at måling af en pils (statiske) stivhed er ret simpel. Til det brug skal man bruge en eller anden form for måleopstilling. Her er forslaget til min Spinetester

Her kan du få en masse information og et værktøj til beregning af spine ved brug af forskellige metoder, ligesom du kan få en ide om, hvordan man trimmer pileskafters spine. Regnearket indeholder også Stu Millers program til beregning af dynamisk spine. Spineberegning

Fremstilling af buestrenge er et andet vigtigt område. Jeg mener at den beste metode til fremstilling af strenge, er at bruge den såkaldte flamske metode. Jeg har hervalgt at fremlægge en beskrivelse forfattet af Sam Harper, en amerikansk kollega. Jeg bruger den samme metode, men bruger udelukkende hør som materiale. Jeg bruger fin hørtråd som jeg har fået på Hørvævsmuseet på Krengerup gods. Man kan også bruge vokset sytråd af hør som kan købes alle steder, hvor der forhandles materialer og værktøj til læderarbejde. Det er let at finde videoer om fremstilling af buestrenge. Prøv fx. at google "Flamsk Streng" eller "Flwmish String" og du lander på Youtube midt i en masse gode råd om emnet.